برای ارتباط با ما می توانید از راه های زیر اقدام بفرمایید.

 

ایمیل : hamidrr1364@yahoo.com

اینستاگرام : folks.ir@

تلفن همراه : ۰۹۳۳۶۷۹۸۷۲۴

واتساپ : ۰۹۳۳۶۷۹۸۷۲۴